hg0088| hg0088皇冠| hg0088手机版 welcome!!

当前位置: 主页 > 安全标准 > 请详细阅读下面的古文,完成小题。吴广斋酷爱

请详细阅读下面的古文,完成小题。吴广斋酷爱

时间:2018-11-02 09:19 人气: °  
乐当着退开乐乐题库,检查习题“请详细阅读下面的古文,完成小题。吴广斋酷爱人,士逝多为用者。将尉醉,广故数言欲故,忿恚尉,令玷垢之,以触怒其群。尉实笞广。尉剑挺,广

  乐当着退开乐乐题库,检查习题“请详细阅读下面的古文,完成小题。吴广斋酷爱人,士逝多为用者。将尉醉,广故数言欲故,忿恚尉,令玷垢之,以触怒其群。尉实笞广。尉剑挺,广宗,夺而杀尉。老胜于佐之,并杀两尉。召令徒属曰:“公等遇雨水,皆已违反期,违反期当斩。藉第令毋斩,而戍死者固什六七。且胆怯鬼不死即已,死即举父亲名耳,王侯将相宁拥有种乎!”徒属皆曰:“敬任命命。”乃诈称公儿子搀扶苏、项燕,从民欲也。袒右,称父亲楚。为坛而盟,祭以尉首。老胜于独立己主为将军,吴广为邑尉。(节选己《老涉世家》)1.说皓下列句子中划线的词。(4分)(1)吴广斋酷爱人____(2)广故数言欲故____(3)尉实笞广____(4)而戍死者固什六七____2.下列各组句子中划线词的意思和用法相反的壹项是____(2分)A.士逝多为用者 / 吴广为邑尉B.广宗,夺而杀尉 / 为坛而盟C.老胜于佐之,并杀两尉 / 辍耕之垄上,怅怨久之D.且胆怯鬼不死即已 /北边陲脊愚公者,年且九什3.用当代当世华语翻译文中画线的句子儿子。(2分)且胆怯鬼不死即已,死即举父亲名耳。4.此雕刻段文字中最能穹隆露老胜于、吴广智谋的两个字是:____、____。(2分)”的恢复案、考点梳理,并查找与习题“请详细阅读下面的古文,完成小题。吴广斋酷爱人,士逝多为用者。将尉醉,广故数言欲故,忿恚尉,令玷垢之,以触怒其群。尉实笞广。尉剑挺,广宗,夺而杀尉。老胜于佐之,并杀两尉。召令徒属曰:“公等遇雨水,皆已违反期,违反期当斩。藉第令毋斩,而戍死者固什六七。且胆怯鬼不死即已,死即举父亲名耳,王侯将相宁拥有种乎!”徒属皆曰:“敬任命命。”乃诈称公儿子搀扶苏、项燕,从民欲也。袒右,称父亲楚。为坛而盟,祭以尉首。老胜于独立己主为将军,吴广为邑尉。(节选己《老涉世家》)1.说皓下列句子中划线的词。(4分)(1)吴广斋酷爱人____(2)广故数言欲故____(3)尉实笞广____(4)而戍死者固什六七____2.下列各组句子中划线词的意思和用法相反的壹项是____(2分)A.士逝多为用者 / 吴广为邑尉B.广宗,夺而杀尉 / 为坛而盟C.老胜于佐之,并杀两尉 / 辍耕之垄上,怅怨久之D.且胆怯鬼不死即已 /北边陲脊愚公者,年且九什3.用当代当世华语翻译文中画线的句子儿子。(2分)且胆怯鬼不死即已,死即举父亲名耳。4.此雕刻段文字中最能穹隆露老胜于、吴广智谋的两个字是:____、____。(2分)”相像的习题。

(资讯录入:admin 责任编辑:未知 )
您对本文章有什么意见或着疑问吗?请到论坛讨论您的关注和建议是我们前行的参考和动力!
------分隔线----------------------------